Algemene Informatie

Coachen met talenten als uitgangspunt

Er zijn meerdere vormen van coachen waarbij de oudere vormen meer gericht zijn op het aanleren van vaardigheden/competenties die je (in je werk) niet of onvoldoende laat zien of gedrag dat je juist moet afleren. Net als het “oude” beoordelen binnen organisaties wordt in deze coaching gekeken naar wat niet goed is of onvoldoende is in plaats van naar wat wel goed of zelfs uitstekend is.

Coachen met talenten gaat uit van dat wat je juist heel goed kan, dus wat je al in huis hebt en is erop gericht dat nog sterker te maken. Een veel positievere benadering dus!

Mijn stijl van coachen is nieuwsgierig, direct, toegankelijk, nuchter, soms confronterend maar altijd met een lach. Analyseren is voor mij een tweede natuur en ik bekijk zaken vanuit meerdere invalshoeken met positieve psychologie als vertrekpunt.

 

Inzicht in jouw talenten  bij loopbaanvragen

Je talenten zijn aangeboren, ze zitten in je DNA. Het is wat je in een impuls, dus automatisch doet. Daarnaast geeft het aan wat je nodig hebt van en in je omgeving om je prettig en gewaardeerd te voelen.

Inzicht in je 5 dominante talenten via de Strengthsfindertest helpt je bij je zoektocht naar wat voor werk je geschikt bent of beter nog, naar van welke werkzaamheden jij het meeste energie krijgt en in welke rol jij je het meest happy voelt. 

Het is niet altijd nodig om daarna van baan te veranderen, soms gaan mensen hun werk anders inrichten of vullen ze hun rol anders in waardoor ze wel energie van hun werk krijgen. 

Het komt erop neer dat je door inzicht in je talenten beter weet waar jij van bent en hierdoor ook duidelijker kan zijn richting anderen over wat je te bieden hebt. 

Een bijkomend effect is vaak dat mensen zich zelfverzekerder gaan voelen!

 

Inzicht in jouw talenten bij samenwerkingsvragen/relatieproblemen

Naast individuele trajecten (zie 'Coachtrajecten') bied ik ook team- en relatietrajecten aan, gericht op verbetering van de samenwerking.  Aan deze trajecten gaat meestal een individueel talenttraject vooraf. Door meer inzicht te krijgen in jezelf en in de ander, begrijp je elkaar beter en zie je elkaars toegevoegde waarde. Meer waardering voor elkaars kwaliteiten zorgt voor een betere relatie en dus een betere samenwerking.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.