Coachen met talenten als uitgangspunt

Coachen op basis van jouw talenten betekent dat ik uitga van waar jij goed in bent. Een positieve benadering dus! Ik kijk naar wat jij al ‘in huis’ hebt, maak je daar bewust van en leer jou om je talenten beter in te zetten.

Deze vorm van coachen wijkt af van de meer ‘oudere’ vormen van coachen die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden die je niet of onvoldoende laat zien of gedrag dat je juist moet afleren. De nadruk ligt de nadruk op wat er ontbreekt, in plaats van wat er al van nature aanwezig is.

Om je talenten te ontdekken zet ik het CliftonStrengths assessment in. Dit instrument heeft wereldwijd al tientallen miljoenen professionals geholpen hun ‘strengths’ (talenten) te ontdekken, te ontwikkelen en te waarderen. CliftonStrengths onderzoekt persoonlijkheidsfactoren vanuit het perspectief van de positieve psychologie, gebaseerd op 40 jaar onderzoek naar de sterke punten van mensen.


Inzicht in jouw talenten bij loopbaanvragen of studiekeuze

Je talenten zijn een natuurlijke aanleg om op een bepaalde manier te denken, te voelen en te doen. Het is wat je in een impuls, automatisch doet. Daarnaast geven jouw talenten aan wat je nodig hebt van en in je omgeving om je prettig en gewaardeerd te voelen.

Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van hun eigen talenten en kunnen deze daardoor onvoldoende benutten. Het strengths assessment en de verdiepende gesprekken hierover helpen je om jouw talenten te ontdekken en te waarderen. Het biedt je een basis van waaruit je jezelf kunt ontwikkelen en (nog meer) in je kracht komt, omdat je leert je talenten beter te benutten.

Inzicht in jouw unieke talentprofiel helpt je ook bij je zoektocht naar een geschikte baan of opleiding. Het is niet altijd nodig om daarna van baan (of opleiding) te veranderen. Soms gaan mensen door het inzicht hun werk anders inrichten of vullen ze hun rol anders in waardoor ze wel energie van hun werk krijgen. 

Het komt erop neer dat je door inzicht in je talenten beter weet waar jij ‘van bent’ en weet wat je nodig hebt om jouw doelen te halen. Je maakt keuzes die beter bij jou passen en je bent duidelijker tegen anderen over wat je te bieden hebt.

Een bijkomend effect is vaak dat mensen zich zelfverzekerder gaan voelen!


Inzicht in talenten bij samenwerkingsvragen/relatieproblemen

Naast individuele trajecten (zie 'de Coachtrajecten') begeleiden wij teams, partners, familieleden en collega’s. Deze sessies zijn gericht op verbetering van de relatie en samenwerking. Aan deze trajecten gaat meestal een individueel talentgesprek vooraf. Door meer inzicht te krijgen in jezelf en in de ander, begrijp je elkaar beter en zie je elkaars toegevoegde waarde.